joi, 2 noiembrie 2017

Viaţa duhovnicească din închisori – Minuni : „Maica Domnului, nu mai pot suporta durerile si presiunile care mi se fac aici”Pe saitul Fericiți cei prigoniți, aflăm o întâmplare din închisoare, povestită de Părintele Sofian Boghiu.

„Istorioara”, cum o numește Părintele, se înscrie în seria minunilor pe care Maica Domnului le-a făcut cu aleșii săi, întemnițați în vremea prigoanei comuniste.

Este vorba despre cineva care a stat închis vreme de douăzeci de ani și căruia, în timpul unei anchete grele, i-a venit în minte, ca soluție salvatoare, gândul sinuciderii. Dar și-a adus aminte și de învățăturile bunicii sale, care îl sfătuia ades: „Când ai un necaz mare, să te rogi Maicii Domnului!„

luni, 21 august 2017

Icoana Maicii Domnului din Delani

Maica Domnului, Minunile Maicii Domnului
Icoana Maicii Domnului din Delani a devenit cunoscută în anul 2010, când, încă din ajunul praznicului Tăieriii capului Sfântului Ioan Botzătorul (29 august), a izvorât mir binemirositor.

Această icoană este o copie a Icoanei Maicii Domnului de la Nicula și a fost pictată de Părintele Siluan de la Nicula.

Ulterior, atât această icoană, cât și altele din biserica din Delani au început să izvorască mir.

Părintele paroh Ionel Tota spunea că Maica Domnului îi mângâie în felul acesta pe credincioși și îi întărește în credință, într-o zonă a țării unde uniatismul (greco-catolicismul) pare să fie la el acasă.

luni, 14 august 2017

PS Justinian Chira: Adormirea Maicii DomnuluiDacă viaţa Maicii Domnului a fost sfântă, moartea ei a fost dumnezeiască. Moartea Maicii Domnului n-a fost moarte, ci o adormire lină.

Ceea ce a născut pe „Domnul vieţii” n-a fost cutremurată de umbrele morţii, pentru că, dincolo de acestea, vedea cum Hristos, Fiul ei, o aştepta plin de lumină şi bucurie, spre a o aşeza la dreapta Sa, după cuvântul psalmistului, ce zice: „Stătut-a Împărateasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină prea aurită şi înfrumuseţată” (Ps. 44: 11).

Într-un amurg, Arhanghelul Gavriil din nou este trimis către „Cea plină de dar”, ca să-i aducă veste îmbucurătoare că peste trei zile va fi chemată la Fiul ei. Inima de mamă tresări de bucurie la această veste.

duminică, 13 august 2017

Rugăciune a Părintelui Sofian Boghiu către Maica DomnuluiPreasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai adus pe pământ Lumina întregii zidiri, luminează întunericul minții și al inimilor noastre, ca să ne cunoaștem păcatele, să ne căim pentru ele și să nu le mai săvârșim.

Maica Domnului – simbolul Bisericii, tu, care ai născut cu trup pe Împăratul păcii, sădește în noi pacea Fiului tău și gonește din sufletele noastre viforul patimilor.

Tu, care ești izvor nesecat de vindecări, tămăduiește neputințele noastre și ne alină durerile, că toate le poți câte le voiești, ca o Maică a Celui Atotputernic. Amin.

sâmbătă, 12 august 2017

Rugăciunea Sfântului Grigorie Palama către Maica Domnului

Fecioară, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul cu trup; ştiu, cu adevărat ştiu, că nu se cuvine, nici se cade ca eu, cel atâta de desfrânat, cu ochi spurcaţi să văd icoana ta, a celei preacurate, a celei pururea Fecioare, a celei ce ai şi trupul şi sufletul curat şi nespurcat, şi să o sărut cu buze necurate şi întinate, sau să mă rog. Căci cu dreptate este ca de mine, cel desfrânat, să se îngreţoşeze şi să mă urască curăţia ta. Dar fiindcă Dumnezeu, pe care L-ai născut, S-a făcut om, ca să cheme pe cei păcătoşi la pocăinţă, pentru aceasta am îndrăznit şi eu, să mă apropii de tine cu lacrimi rugându-mă.

Primeşte această mărturisire, a greşelilor mele cele multe şi grele şi o du Unuia Născut Fiului tău şi Dumnezeu, rugându-te Lui ca să fie milostiv ticălosului şi tăvălitului meu suflet. Că de mulţimea fărădelegilor mele sunt oprit a căuta spre Dânsul şi a cere iertare. Pentru aceasta, pe tine te pun înainte solitoare şi mijlocitoare. Că multe şi mari daruri dobândind eu de la Ziditorul meu Dumnezeu, şi uitându-le pe toate, şi nemulţumitor arătându-mă, ticălosul, cu necuviinţă m-am alăturat cu dobitoacele fără de minte, şi m-am asemănat lor; fiind sărac de fapte bune, bogat de patimi, şi plin de ruşine, lipsit de dumnezeiască îndrăzneală, osândit de Dumnezeu, făcându-mă de plângere arhanghelilor, de râs dracilor, şi de urâciune oamenilor, mustrat de conştiinţă, ruşinat de lucrurile mele cele rele şi mai înainte de moarte fiind mort, şi mai înainte de judecată de sine-mi osândit, şi mai înainte de munca cea fără de sfârşit de deznădăjduire muncit. Pentru aceea dar, numai la a ta sprijinire alerg, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, cel ce sunt dator cu nenumăraţi talanţi; cel ce întru dezmierdări cu desfrânatele am cheltuit avuţia cea părintească; cel ce am curvit mai mult decât desfrânata; cel ce am făcut fărădelege mai mult decât Manase; cela ce m-am făcut nemilostiv mai mult decât bogatul; cela ce sunt slugă lacomă, vas al gândurilor celor rele, vistierie a cuvintelor celor urâte şi spurcate, străin de toată fapta cea bună. Miluieşte-mă pe mine cel smerit; milostiveşte-te spre mine cel neputincios.